Obec Žehra so svojou dominantou - dvojloďovým kostolom Ducha Svätého

Obec sa nachádza vo východnej časti Hornádskej kotliny na východnom úpätí Dreveníka. Prvá písomná zmienka o obci Žehra sa datuje do roku 1245, kedy sa nazývala Sygura. Časť Hodkovce boli k obci žehra pričlenené v polovici 19. stor. Čítať viac... »

Spišský hrad na vrchole travertínovej kopy Spišský hradný vrch

Dominanta širokého okolia na rozhraní regiónu Spiš a Šariš. Je nielen dokladom vývoja architektúry od 12. do 18. storočia u nás, ale svojou rozlohou prevyšujúcou je druhý najväčší hradný komplex na Slovensku a jedným z najväčších v Európe. Čítať viac... »

Kostol Ducha Svätého - dvojloďový kostol

Neskorománska sakrálna stavba z druhej polovice 13. s. patriaca k typickým stavbám prechodného, neskorománskeho obdobia, prebiehala v rokoch 1245-1275. Veža má typické okienka prechodného slohu. Jej charakteristickú cibuľovitú drevenú kupolu dostavali v roku 1769. Čítať viac... »

Miestna samospráva - Obecný úrad v obci Žehra

Obec Žehra tvoria tri samostatné liokality: vlastná obec Žehra (cca 20% obyvateľstva), lokalita - Sídlisko Dreveník - vrátane pôvodnej starej rómskej osady (cca 75% obyvateľstva) a miestna časť Hodkovce (cca 5% obyvateľstva). Čítať viac... »

Žehra – časť Hodkovce - Barokovo-klasicistický kaštieľ rodu Csáky

Nie je tu len expozícia venovaná šľachtickému rodu, minigaléria spišských maliarov či romantický park vo francúzskom štýle. Kaštieľ je zariadením domova sociálnych služieb Domovina, n.o. a obývajú ho klienti s mentálnym postihnutím, ktorí v starostlivosti odborného personálu kaštieľ i park zveľaďujú, vyrábajú turistické suveníry a ponúkajú prehliadku priestorov. Čítať viac... »