Delegovanie do OVK pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 – oznámenie

Delegovanie do okrskových volebných komisii pre voľby do orgánov samospráv. krajov