Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej KZ na kúpu bytov

Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej KZ na kúpu bytov