Dodatok ku Kúpnej zmluve Albína Mižigárová

Dodatok ku Kúpnej zmluve Albína Mižigárová