Dohoda o odstúpení od Nájomnej zmluvy Obec – Čipkár

Dohoda o odstúpení od NZ, obec – Čipkár