Kamerový system – Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu

Kamerovy system – Zmluva o poskytnuti dotácie v oblasti prevenc