Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Žehra na obdobie júl 2017 – december 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra 2017