Príloha k prevádzkovému poriadku pohrebiska – Plán hrobových miest

Plán hrobových miest – Obec Žehra