Výberové konanie: “Voľba hlavného kontrolóra obce Žehra”

Vyhlásenie výberového konania: “Voľba hlavného kontrolóra obce Žehra”