Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM-SEP-IMRK3-2017-001620 – Miestne občianske poriadkové služby v obci Žehra

Miestne občianske poriadkové služby v obci Žehra – text